Παρεμβάσεις Υπέρ Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων

02.12.2013 | Αθήνα | Χανιά

Μια νέα πρωτοβουλία προώθησης ανέργων στην αγορά εργασίας σε επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα εγκαινιάζεται από το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ. Αν είσαι κάτοικος Αθηνών και ανήκεις σε κάποια απο τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ), άδραξε τώρα την ευκαρία της επιδοτούμενης κατάρτισης και απασχόλησης, αποκτώντας πολύτιμα εφόδια για την επαγγελματική σου εξέλιξη.

Το έργο με τίτλο "Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (Αμέα) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)" παρέχει την δυνατότητα σε μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ) να καταρτιστούν σε σύγχρονα αντικείμενα εκπαίδευσης με αυξημένη ζήτηση από την αγορά εργασίας και να προωθηθούν στην απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό κλάδο. Το έργο αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων για συνολικά 100 άνεργους και άνεργες που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν σε δυναμικές θέσεις εργασίας, αποκτώντας παράλληλα επίκαιρες γνώσεις και δεξιότητες. 

Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ συμμετέχοντας ενεργά στο έργο "Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων" υλοποιεί συνολικά πέντε (5) προγράμματα, από τα οποία τα τέσσερα (4) θα πραγματοποιηθούν στη Αθήνα και το ένα (1) στα Χανιά. Τα προσφερόμενα επιδοτούμενα προγράμματα διάρκειας 550 ωρών έκαστο, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Τα προγράμματα αυτά έχουν ως εξής: