Συν-Εργασία στον Τουρισμό

27.11.2013 |Αθήνα

Το πρόγραμμα "Συν-Εργασία στον Τουρισμό" αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τομέα της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής μέσω παράλληλων δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης. 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Συν-Εργασία στον Τουρισμό", στο πλαίσιο της Πράξης "Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας" υλοποιεί το πρόγραμμα "Συν-Εργασία στον Τουρισμό", με στόχο την προώθηση ανέργων κατοίκων της Αττικής στην απασχόληση σε δυναμικές επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.


Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που αφορούν στην επιλογή, την κατάλληλη προετοιμασία, την επιδοτούμενη κατάρτιση, τη συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση και την ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη 78 συνολικά ανέργων, με σκοπό την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους στον κλάδο του τουρισμού, ενός από τους πιο παραγωγικούς οικονομικούς κλάδους της περιφέρειας. Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνοντας την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να προωθηθούν στην απασχόληση.

Αναλυτικότερα, μέσα από τις δράσεις του έργου προβλέπεται ότι 78 ωφελούμενοι θα προσληφθούν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Οι δράσεις του προγράμματος έχουν ως εξής: