Πήγασος

Κεντρικός στόχος του προγράμματος ήταν η πιλοτική εφαρμογή μεθόδων τηλεργασίας, μέσω της δημιουργίας telecottages (τηλεοικοτεχνικών κέντρων) σε περιοχές με προβλήματα απασχόλησης, που θα μπορούν να εξυπηρετούν δραστηριότητες επιχειρήσεων ή επαγγελματιών που βρίσκονται σε απόσταση καθώς επίσης και η ολοκληρωμένη μελέτη με συγκεκριμένες προτάσεις, όσον αφορά την εξάπλωση του θεσμού της τηλεργασίας. Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκαν 3 telecottages στην Ελληνική περιφέρεια (Θήβα, Μυτιλήνη, Σάππες Ροδόπης) τα οποία παρείχαν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και υπηρεσίες δικτύωσης με επιχειρήσεις των περιοχών αλλά και των αστικών κέντρων. Στην βάση των εμπειριών που  αποκτήθηκαν από την πιλοτική εφαρμογή των telecottages εκπονήθηκε ολοκληρωμένη μελέτη που  κατέληγε σε συγκεκριμένες προτάσεις, όσον αφορά την εξάπλωση του θεσμού της τηλεργασίας.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 1999 - 2000

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: ADAPT