Scala

Supervision and Assessment of Community-based Workpractice of Adult Workers for Accreditation and Learning

Το έργο είχε ως ομάδα στόχο ανθρώπους με έντονη κοινωνική δραστηριότητα, εθελοντική ή με τη μορφή εργασίας, σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε μειονεκτούσες περιοχές και/ή κοινωνικές ομάδες. Το έργο περιελάμβανε δράσεις έρευνας σχετικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχο, δράσεις αποτύπωσης των καλών πρακτικών και δράσεις ανάπτυξης εκπαιδευτικών περιεχομένων και προγραμμάτων κατάρτισης που να περιλαμβάνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την δραστηριότητα της ομάδας στόχου. Τέλος, το έργο κατέληξε με την δημιουργία της μεθοδολογίας για την πιστοποίηση των συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 2004 - 2006

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: GRUNDTVIG

Emma

Μονοπάτια Απασχόλησης και Καριέρας

European Network for Motivational Mathematics for Adults

Site: www.statvoks.no/emma

Αφετηρία του έργου στάθηκαν ευρήματα για το αξιοσημείωτο ποσοστό ενηλίκων στην Ευρώπη με χαμηλό επίπεδο γνώσης μαθηματικών, γεγονός που παρεμποδίζει την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στην δια βίου εκπαίδευση. Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκε ένα υποστηρικτικό και συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο ειδικών σε θέματα έρευνας, ανάλυσης αναγκών, ανάπτυξης διδακτικών προσεγγίσεων, δραστηριοποίησης/κινήτρου, και δημιουργίας εκπαιδευτικού περιεχομένου σε μαθησιακές διαδικασίες που σχετίζονται με την γενικότερη έννοια του «αριθμητισμού ενηλίκων» και με το πεδίο της μάθησης μαθηματικών από ενήλικες. Το έργο υποστηρίχθηκε από την δημιουργία και την λειτουργία ενός διαδικτυακού portal για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ειδικών και την μέγιστη διάχυση των ευρημάτων και των αποτελεσμάτων, ώστε να επιτευχθεί αντίκτυπος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 2005 - 2007

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: GRUNDTVIG

Codes

Community Development through Sport

Το έργο στόχευε στην κοινωνική ανάπτυξη μέσω της συμμετοχής στον αθλητισμό ατόμων που πλήττονται ή κινδυνεύουν από την περιθωριοποίηση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου εκπονήθηκαν μελέτες που διερευνούν και τελικά να πιστοποιούν ότι η συμμετοχή αυτών των ατόμων σε αθλητικές εκδηλώσεις αμβλύνει το κοινωνικό χάσμα και προωθεί την κοινωνική συνοχή, ενώ στην συνέχεια, έμφαση δόθηκε στον ρόλο των ατόμων που είτε ως προπονητές είτε ως άτυποι κοινωνικοί ηγέτες προωθούν και υποστηρίζουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Χαρτογραφήθηκαν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες αυτών των ατόμων και προτάθηκε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ένα πρόγραμμα κατάρτισης που να οδηγεί στην ανάπτυξη αυτών των προσόντων. Τέλος, το έργο κατέληξε με την δημιουργία της μεθοδολογίας για την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τα άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό και την κοινωνική ανάπτυξη.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 2005 - 2007

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: GRUNDTVIG

Re - Fine

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να εξετάσει τα εργαλεία ενός μεθοδολογικού ευρωπαϊκού πλαισίου για αναγνώριση επίσημης και μη-επίσημης μάθησης. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση διακρατικών και διατομεακών συνεργασιών και στη δημιουργία κατανόησης και εμπιστοσύνης στις πρακτικές και στις διαδικασίες που εμπλέκονται στην διαδικασία αυτής της αναγνώρισης. Στα πλαίσια του έργου ελέγχθηκαν και συγκρίθηκαν ποικίλα ευρωπαϊκά εργαλεία για την αναγνώριση της άτυπης και με τυπικής εκπαίδευσης με την εφαρμογή τους σε οργανισμούς εκπαιδευτικούς ή μη, έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις και βελτιώσεις τους, και τέλος αξιολογήθηκαν με βάση την ποιότητα τους. Για τις ανάγκες του έργου έγινε ευρύτατη διάχυση των ευρημάτων και των αποτελεσμάτων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, σε πληθώρα επαγγελματικών τομέων.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 2003 - 2005

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: GRUNDTVIG

New Learning Pathways For Adults

Supporting the Development of New Learning Pathways for Adults

Περιγραφή του έργου: Στόχος του έργου ήταν η συγκριτική ανασκόπηση των στρατηγικών της δια βίου εκπαίδευσης που ευνοούν τη μεταφορά και την διάχυση της πληροφορίας και της τεχνογνωσίας μεταξύ της τυπικής και της άτυπης κατάρτισης. Στα πλαίσια του έργου εκπονήθηκαν τέσσερις μελέτες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις για την διεύρυνση της πρόσβασης στην γνώση και την εκπαίδευση, με τις καινοτόμες προσεγγίσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων, με την ενδυνάμωση της αναζήτησης της εκπαίδευσης από ενήλικες που διατρέχουν τον κίνδυνο περιθωριοποίησης, και με τις προοπτικές των επαγγελμάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 2002 - 2004

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: GRUNDTVIG

Adept

Access for Disadvantaged Adults to Education through Portfolio Techniques

Το έργο στόχευε στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας Πιστοποίησης Πρότερης Γνώσης ως μέσου για την βελτίωση της πρόσβασης των μειονεκτουσών ομάδων ενηλίκων στο επίσημο σύστημα εκπαίδευσης. Κατά την υλοποίηση του έργου αναπτύχθηκε η μέθοδος «portfolio» για την αποτύπωση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω εμπειριών, ενώ υλοποιήθηκαν και προγράμματα κατάρτισης για τους μειονεκτούντες ενήλικες σε ότι αφορούσε στην συμπλήρωση των «portfolio» και για τους επαγγελματίες εκπαίδευσης που υποστήριζαν αυτή την διαδικασία. Καταβλήθηκαν τέλος προσπάθειες για την επίσημη χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας στην πρόσβαση και την εισαγωγή στην εκπαίδευση.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 2002 - 2004

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: GRUNDTVIG