Παρεμβάσεις Υπέρ Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων

02.12.2013 | Αθήνα | Χανιά

Μια νέα πρωτοβουλία προώθησης ανέργων στην αγορά εργασίας σε επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα εγκαινιάζεται από το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ. Αν είσαι κάτοικος Αθηνών και ανήκεις σε κάποια απο τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ), άδραξε τώρα την ευκαρία της επιδοτούμενης κατάρτισης και απασχόλησης, αποκτώντας πολύτιμα εφόδια για την επαγγελματική σου εξέλιξη.

Περισσότερα...

Συν-Εργασία στον Τουρισμό

27.11.2013 |Αθήνα

Το πρόγραμμα "Συν-Εργασία στον Τουρισμό" αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τομέα της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής μέσω παράλληλων δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης. 

Περισσότερα...

Voucher - Επιταγή Εισόδου για Άνεργους Νέους 25 έως 29 ετών

18.2.2013 | Αθήνα | Θήβα | Ιωάννινα | Χανιά | Ηράκλειο

Είσαι νέος άνεργος; Θέλεις να ενταχθείς άμεσα στην αγορά εργασίας;

Έχεις τώρα την ευκαιρία να συμμετέχεις σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ένταξης στην απασχόληση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο "Επιταγή εισόδου VOUCHER στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών".

Στόχος του προγράμματος είναι η είσοδος νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει σε  τοποθέτηση σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 

Περισσότερα...

Ηλεκτρονική Μάθηση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ

20.7.2012 | Αθήνα | Χανιά| Θήβα | Σάπες | Μούδρος

Το νέο καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης "Ηλεκτρονική Μάθηση Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ" σχεδιάστηκε για να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στη χρήση των ηλεκτρονικών  υπολογιστών, με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί τον πρωτοποριακό συνδυασμό της παραδοσιακής διδασκαλίας, όπου ο εκπαιδευτής είναι παρών και καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους δια ζώσης, με την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση η οποία πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου χωρίς την φυσική παρουσία του εκπαιδευτή.

Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε καθώς παρέχει σε κάθε καταρτιζόμενοτην ευχέρεια να καταστρώσει την δική του προσωπική πορεία μάθησης στο δικό του χρόνο και στον δικό του ρυθμό, καθιστώντας έτσι την κατάρτιση του περισσότερο ευέλικτη και δυναμική.

Περισσότερα...

             espa.2014.2020