Ανθρώπινο Δυναμικό

Κανένας παράγοντας δεν είναι σημαντικότερος για την επιτυχία του ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ, από το ανθρώπινο δυναμικό του. Οι άνθρωποι του ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο μας στο οποίο επενδύουμε συνεχώς. 

Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ σήμερα απασχολεί συνολικά 20 άτομα και συνεργάζεται με περισσότερους από 2.250 εκπαιδευτές, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής ανέλιξης σε νέα άτομα.

Η πλειοψηφία των εργαζόμενων του φορέα είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου.