Ιντρανέτ

Δίκτυο Εκπαίδευσης και Πληροφόρησης για το Youthstart

Το έργο με τίτλο «Δίκτυο Εκπαίδευσης και Πληροφόρησης για το Youthstart» υλοποιήθηκε στις περιοχές της Αττικής και της Ροδόπης και είχε ως στόχο να καταρτίσει άνεργους νέους 16 έως 20 ετών οι οποίοι είχαν επιλέξει να εγκαταλείψουν το σύστημα εκπαίδευσης και να μην συνεχίσουν με οποιαδήποτε άλλη μορφή κατάρτισης. Στα πλαίσια του έργου διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου και οι συνθήκες που τους οδήγησαν στην συγκεκριμένη επιλογή, ενώ παράλληλα διερευνήθηκαν οι δυνατότητες που παρέχονται σε αυτούς τους νέους για την πιθανή επανένταξη τους στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μέσα από στοχευμένες ενέργειες δημοσιότητας προσεγγίσθηκε σημαντικός αριθμός νέων και η σχετική ενημέρωση και πληροφόρηση αποτέλεσαν το έναυσμα για την επιστροφή τους σε τομείς επαγγελματικής κατάρτισης.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 1997 - 1999

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: YOUTHSTART

Αντιγόνη

Οι κεντρικοί στόχοι του έργου ήταν η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των νέων του Νομού Βοιωτίας  που  θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην κατεύθυνση της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σε τομείς αναγκαίους και βιώσιμους για την τοπική οικονομία. Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκαν δράσεις μελέτης και διερεύνησης των τοπικών αναγκών, δράσεις κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, έτσι ώστε να παρασχεθεί στα άτομα της τοπικής κοινωνίας η ευκαιρία να προβούν σε έναρξη επιχειρήσεων, οι οποίες να ανταποκρίνονται στα δεδομένα της εποχής και τις ανάγκες του τόπου.

xroniki-periodos

Χρονική διάρκεια: 1997 - 1999

   
euro

Πηγή Χρηματοδότησης: YOUTHSTART