Ηλεκτρονική Μάθηση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ

27.08.2014 | Σάπες

Το νέο καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης "Ηλεκτρονική Μάθηση Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ" σχεδιάστηκε για να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στη χρήση των ηλεκτρονικών  υπολογιστών, με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί τον πρωτοποριακό συνδυασμό της παραδοσιακής διδασκαλίας, όπου ο εκπαιδευτής είναι παρών και καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους δια ζώσης, με την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση η οποία πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου χωρίς την φυσική παρουσία του εκπαιδευτή.

Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε καθώς παρέχει σε κάθε καταρτιζόμενοτην ευχέρεια να καταστρώσει την δική του προσωπική πορεία μάθησης στο δικό του χρόνο και στον δικό του ρυθμό, καθιστώντας έτσι την κατάρτιση του περισσότερο ευέλικτη και δυναμική.

Περισσότερα...